Повернутись на головну

Офіційні правила проєкту Women’s Business Accelerator Program (надалі — Проєкт)

1. Організатор та Генеральний Спонсор Проєкту

1.1. Організатором Проєкту є ФОП Кучерява Анастасія Андріївна. Адреса: Україна, 14033, м. Чернігів, вул. Льотна, буд. 3-Б, кв. 55 (надалі — Організатор).

1.2. Генеральним Спонсором Проєкту є Visa International Service Association. Адреса: США, CA 94404 - 2775, м. Фостер-Сіті, бульвар Метро Сентер, 900.

2. Мета проведення та інформаційна підтримка Проєкту

2.1. Метою проведення Проєкту, який є практично-орієнтованим освітнім продуктом, є підтримка українського бізнесу, очолюваного жінками, в інтенсивному розвитку компаній-учасниць через надання їм менторської, навчальної, експертної та фінансової підтримки та винагороди шляхом участі у акселераційній програмі (тривалість – 3 місяці).

Цілі Проєкту включають, але не обмежують надання командам інструментів та знань з діджиталізованого прискорення росту бізнесу, досягнення високої капіталізації бізнес-проєктів акселераційної програми; надання учасницям можливостей кооперуватись при проходженні акселераційної програми та продемонструвати користь від партнерств у бізнесі, формуванні кластерів.

2.2. Офіційні правила Проєкту (надалі — Правила) розміщуються на лендингу Проєкту (надалі — Сайт).

2.3. Увага! Цей Проєкт не є азартною грою, лотереєю, послугою у сфері грального бізнесу чи конкурсом, а ці Правила не є публічною обіцянкою винагороди.

2.4. Інформація про строки проведення Проєкту, його правила та умови будуть доступні на Сайті.

3. Строк (тривалість) та територія (місце) проведення Проєкту

3.1. Проєкт триває з 00:00 годин 1 березня 2023 року до 23:59 години 30 червня 2023 року (надалі — Період проведення Проєкту). Період безпосередньої реєстрації Учасників у Проєкті — з 00:00 годин 1 березня 2023 року до 10 березня 23:59 години 2023 року (надалі — Період реєстрації Учасників).

Дата оголошення Переможців Проєкту, що отримають грошову винагороду, яка вказана в розділі 5 цих Правил, — до 23:59 години 16 червня 2023 року на офіційних сторінках Організатора та Генерального Спонсора у соціальній мережі Facebook, а також на Сайті.

3.2. Проєкт реалізується на всій території України, за винятком Автономної Республіки Крим та територій, що розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні).

4. Учасники Проєкту

4.1. У Проєкті можуть брати участь повнолітні фізичні особи, громадяни України, які в Період проведення Проєкту зареєструвалися для участі в Проєкті у порядку, що визначений у розділі 6 Правил, та повністю погоджуються з умовами цих Правил (надалі — Учасник або Учасники), а також підпадають під одну з наступних категорій (далі окремо – Категорія):

1) «Візіонерка» — представниці діючого  мікро- та малого бізнесу;
2) «Дебютантка» — учасниці, які знаходяться на етапі створення розробки стратегії і хочуть створити бізнес-модель, мають ідею і не знають з чого почати). Також ця категорія може включати:
— студентські жіночі команди, які можуть представляти 1 університет або змішано декілька університетів;
— стартапи, очолювані жінками, із робочою бізнес-моделлю та наявним прототипом продукції/послуги.

4.2. Не визнаються Учасниками та не мають права брати участь у Проєкті:

 • Організатор та Генеральний Спонсор, пов’язані з ними особи;
 • працівники Організатора і Генерального Спонсора та члени їхніх сімей;
 • власники чи представники Організатора і Генерального Спонсора та члени їхніх сімей;
 • власники та працівники рекламних агентств і партнерів, залучених до організації та проведення Проєкту, та члени їхніх сімей;
 • іноземці та особи без громадянства;
 • особи, які здійснюють виробництво/реалізацію тютюнових виробів, алкоголю, натурального хутра;
 • участь у Проєкті обмежено дієздатних та недієздатних осіб здійснюється відповідно до чинного законодавства України.

4.3. Учасник під час участі у Проєкті зобов’язується:

 • заповнити анкету, опубліковану на Сайті;
 • дотримуватися вимог цих Правил, вимог користування Сайтом та норм чинного законодавства України;
 • вказувати повну, коректну та правдиву інформацію, що вимагають ці Правила у відповідних випадках;
 • свідомо не завдавати незручностей та не чинити перешкод іншим Учасникам;
 • не чинити дій, що ставлять під сумнів правомірність його участі та участі інших Учасників.

Беручи участь у Проєкті, Учасник тим самим підтверджує своє ознайомлення з цими Правилами та повну й безумовну згоду з ними, а також дає згоду Організатору на збір та обробку своїх персональних даних для цілей, зазначених у цих Правилах. Підтвердженням згоди на участь у Проєкті та згоди з Правилами є реєстрація в анкеті

4.4. Учасник, що не погоджується з умовами цих Правил, втрачає право на участь у Проєкті та право на отримання винагороди, що вказано в розділі 5 цих Правил.

5. Винагорода

5.1. За результатами проведення Проєкту буде обрано 2 переможців (надалі — Переможець/ці), які обираються комісією у складі членів журі, а також Організатора та Генерального Спонсора за результатами відбору фіналістів та фінального пітчингу відповідно до умов цих Правил.

Винагороди (надалі разом — Винагорода):

5.2. Загальний розмір Винагороди Переможців Проєкту складає суму у гривнях, яка еквівалентна сумі у розмірі USD 10 000,00 (десяти тисяч доларів США) за офіційним курсом Національного банку України станом на день перерахування Винагороди.

5.3. Кожен Переможець Проєкту у своїй категорії, визначеній в п. 4.1 цих Правил, отримає Винагороду у гривнях у розмірі, еквівалентному USD 5000,00 (п’ятьом тисячам доларів США) за офіційним курсом Національного банку України станом на день перерахування Винагороди.

5.4. Кількість Винагород визначена цими Правилами. Загальна кількість Винагороди може бути змінена за рішенням Організатора шляхом внесення відповідних змін до Правил.

5.5. Організатор та Генеральний Спонсор не несуть ніякої відповідальності стосовно подальшого використання Винагороди після її одержання Учасником, неможливості Учасника користуватися наданою Винагородою з будь-яких причин, а також стосовно можливих наслідків використання такої Винагороди.

5.6. Винагороду можуть отримати Учасники, що здобули право на отримання такої Винагороди, тільки за умови виконання всіх вимог, передбачених цими Правилами.

5.7. Переможці, отримуючи відповідну Винагороду, розуміють, що така Винагорода є доходом цього Переможця, що відображається у податковому розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь такого Переможця, та сум утриманого з них податку, згідно з вимогами чинного законодавства України.

5.8. Виплата Винагороди та сплата всіх податків та зборів, передбачених чинним законодавством, здійснюється Організатором шляхом перерахування відповідної суми коштів, вказаної в п. 5.3 цих Правил, на підприємницький рахунок Переможця (рахунок юридичної особи або ФОП).

5.9. Будь-які комісії банку або інші додаткові платежі, необхідні для здійснення виплати Винагороди, утримуються з Винагороди.

6. Умови участі у Проєкті та умови визначення Учасника, який має право на отримання Винагороди.

6.1. Щоб взяти участь у Проєкті, особі, яка відповідає вимогам розділу 4 цих Правил, необхідно заповнити анкету

6.2. Визначення Учасників, які мають право отримати Винагороду, відбувається у два етапи:

 • Серед зареєстрованих до участі осіб визначаються Учасники Проєкту, які здобули право пройти на етап участі в акселераційній програмі, шляхом голосування комісії, що складається з представників Організатора та/або Генерального Спонсора. Критеріями для відбору Учасників є відповідність вимогам, вказаним у п. 6.1 та розділі 6 цих Правил.
 • Комісія обирає відбір 160 осіб/80 команд-учасниць, що пройдуть комплексне навчання у рамках акселераційної програми на базі десяти центрів Дія.Бізнес і будуть змагатися за отримання Винагороди.

6.3. Визначення Переможців Проєкту, що отримають Винагороду, відбувається за допомогою оцінювання та запрошеними експертами (надалі — Експерти).

Учасники, які потрапили у фінал Проєкту, після отримання повідомлення на електронну адресу та/або у месенджері за попередньо призначеною датою та адресою (або в онлайн-форматі, якщо такий дозволяється за згодою Організатора) мають прийти на Demo Day для презентації власного проєкту.

Критеріями визначення Переможців, що мають право отримати Винагороду, є:

 • команда (спроможність до втілення проєкту): у команді має бути принаймні одна зареєстрована підприємниця дозволить команді за три місяці покращити свої навички та представити нову послугу/продукт на ринку України. Під зареєстрованою підприємницею для цілей цього підпункту розуміється фізична особа-підприємець жіночої статі або особа жіночої статі, яка володіє часткою в юридичній особі в розмірі 50 і більше відсотків.
 • Для Категорії «Дебютантка» слід надати згоду на здійснення юридичної реєстрації власного бізнесу в ході програми, однак не пізніше її останнього місяця. Під власним бізнесом для цілей цього підпункту розуміється ведення фізичною особою жіночої статі господарської діяльності через реєстрацію юридичної особи з розміром частки в розмірі 50 і більше відсотків або реєстрація фізичною особою-підприємницею.
 • заявка (актуальність та ефективність проєкту): заявка має відповідати наведеним цілям акселераційної програми й вимогам суб’єктів ринку, створювати позитивний вплив на український ринок та культуру ведення підприємницької діяльності;
 • сервісна/продуктова гіпотеза (реалістичність): заявка має базуватись на гіпотезі щодо цільової аудиторії, її потреб та щодо ринкової ніші, яку команда планує зайняти. Сам продукт повинен підходити обраній ЦА на всіх рівнях, включно з моделлю практичного впровадження проєкту;
 • конкурентні переваги: унікальна особливість команди або набір якостей, що виділяє компанію/продукт/послугу/бізнес-концепт, є обов’язковою вимогою. Комплексна пропозиція має передбачати певні переваги у порівнянні з конкурентами;
 • фінансова стратегія: окреслення та опис конкретних напрямків розвитку компанії/продукту/послуги/бізнес-концепту, на які будуть спрямовані подальші інвестиції; план збільшення дохідності проєкту.

6.4. Всі результати Проєкту є остаточними та оскарженню не підлягають. Організатори залишають за собою право не пояснювати та не коментувати причини відмови заявникам за результатами відбору.

6.5. Після визначення Переможців, що здобули право на отримання Винагороди, представник Організатора та/або залучених ним третіх осіб зв'язується з Учасниками у будь-який спосіб та домовляється про отримання Винагороди.

6.6. Кожен Переможець протягом п’яти робочих днів після надсилання йому сповіщення про те, що він здобув право на отримання Винагороди, повинен надати такі дані й документи:

 • копію власного паспорта громадянина України, а саме 1, 2, 3, 4 сторінки та сторінка з позначками про реєстрацію місця проживання, або копію паспорта у формі ID-картки з обох сторін з довідкою про місце реєстрації;
 • копію власної довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (надалі — РНОКПП);
 • банківські реквізити для зарахування Винагороди;
 • копію документів на підтвердження того, що Переможець є власником/співвласником компанії, яку він представляв, та документів, які підтверджують статус підприємця.

Організатор гарантує, що паспортні дані та РНОКПП Учасника, одержані ним згідно з цими Правилами, будуть використані винятково для сплати установлених законодавством податків, звітності перед ДПСУ, і не будуть використані (в т. ч. розголошені) з будь-якою іншою метою, що суперечить законним правам та інтересам Учасника.

6.7. Кожен Учасник Проєкту при заповненні заявки та під час комунікації про проєкт передає Організатору всі виключні майнові права інтелектуальної власності на безоплатне використання фото та відео будь-якими та всіма способами на розсуд Організатора Проєкту без будь-яких обмежень (без обмежень щодо способів, строків та території використання).

7. Порядок та строки отримання Винагороди

7.1. Винагорода вручається особисто Учаснику, який здобув право на отримання Винагороди, протягом 31 (тридцяти одного) дня з моменту визнання такого Учасника переможцем Проєкту.

7.2. У разі виявлення Організатором під час проведення Проєкту факту шахрайства, порушення прав третіх осіб тощо з боку Учасника/Переможця Проєкту такий Учасник/Переможець втрачає право участі в Проєкті, не може бути визнаний Переможцем та отримати Винагороду.

8. Додаткові умови Проєкту.

8.1. Учасник може отримати Винагороду лише на умовах цих Правил.

8.2. Винагорода обміну та поверненню не підлягає. Організатор та Генеральний Спонсор не несуть відповідальності стосовно використання Учасником Винагороди після одержання її таким Учасником.

8.3. Усі податкові зобов’язання у зв’язку з врученням Винагороди Переможцям Проєкту, якщо інше не передбачено цими Правилами, покладаються на Організатора з урахуванням норм чинного законодавства України.

8.4. Для організації та проведення Проєкту, а також для здійснення контролю за перебігом Проєкту, Організатор має право залучати будь-яких третіх осіб.

8.5. Організатор залишає за собою право включити в Проєкт іншу Винагороду, не передбачену цими Правилами.

8.6. Організатор не несе жодної відповідальності за неотримання будь-ким з Учасників Винагороди з будь-яких причин, у тому числі через невиконання (несвоєчасне виконання) Учасниками своїх обов’язків, передбачених цими Правилами, через настання обставин непереборної сили (форс-мажор) тощо.

8.7. Організатор не бере на себе відповідальності за будь-які суперечки стосовно Винагороди. Організатор не вступає в будь-які суперечки стосовно визнання будь-яких осіб Учасниками й щодо прав на одержання Винагороди. Організатор не бере на себе відповідальності за визначення прав сторін у будь-яких суперечках.

8.8. На виконання умов Закону України «Про захист персональних даних» (надалі — Закон) Учасникам повідомляється:

8.8.1. Власником персональних даних Учасників є Організатор;
8.8.2. Персональні дані Учасників обробляються з метою забезпечення участі в цьому Проєкті, маркетингових відносин, рекламних відносин, податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку;
8.8.3. З метою обробки персональних даних обробляються ім’я, прізвище, по батькові, ідентифікаційний номер, контактний номер телефону, адреса електронної пошти, адреса реєстрації Учасників, місце проживання Учасників тощо;
8.8.4. З персональними даними будуть вчинені такі дії: збирання, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача третім особам, в тому числі транскордонна передача), знеособлення, знищення персональних даних;
8.8.5. Розпорядником персональних даних Учасників є Організатор Проєкту, якому надаються всі права та покладаються всі обов’язки, передбачені Законом;
8.8.6. Персональні дані Учасників без отримання від них окремої згоди та/або повідомлення можуть бути передані третім особам для здійснення мети, яка вказана у п. 8.10. цих Правил, що може в тому числі включати транскордонну передачу персональних даних. Окрім того, передача третім особам персональних даних Учасників без згоди суб'єкта персональних даних або уповноваженої ним особи дозволяється у випадках, визначених Законом України «Про захист персональних даних», і лише (якщо це необхідно) в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини;
8.8.7. Персональні дані Учасників будуть оброблятися з моменту їх отримання та протягом Періоду проведення Проєкту, після чого вони будуть знищені у зв’язку із закінченням строку зберігання персональних даних, окрім номерів телефонів та адрес електронної пошти Учасників, які були використані для участі в Проєкті та будуть використовуватися для рекламних та маркетингових цілей Організатора. Персональні дані Учасників, які обробляються з метою виконання зобов’язань Організатора у податкових відносинах та відносинах у сфері бухгалтерського обліку, будуть зберігатися протягом терміну, який передбачено законодавством України для виконання мети, яка вказана у п. 8.10 цих Правил, після чого вони будуть знищені у зв’язку із закінченням строку зберігання персональних даних, якщо інше не передбачене даними Правилами;
8.8.8. Учасники можуть відкликати згоду на обробку персональних даних, надіславши Власнику персональних даних письмовий запит на адресу, яка вказана у цих Правилах, але при цьому вони втратять право на участь у Проєкті та/або на отримання Винагороди;
8.8.9. Учасник, який здобув право одержати Винагороду, володіє всіма правами, передбаченими статтею 8 Закону України «Про захист персональних даних».

8.9. Беручи участь у Проєкті, кожен Учасник тим самим підтверджує свою згоду на безкоштовне використання наданої інформації, його особистих даних Організатором з маркетинговою та/чи будь-якою іншою метою методами, що не порушують чинне законодавство України (в тому числі шляхом передачі третім особам), зокрема, на безоплатне використання його імені, прізвища, зображення, фотографії, інтерв’ю або інших матеріалів про нього з рекламною/маркетинговою метою (в тому числі Учасник надає свою безумовну згоду на використання його імені та зображення в рекламі відповідно до ст. 8 Закону України «Про рекламу»), в тому числі на право публікації (в т. ч. його імені та фотографії) в засобах масової інформації, будь-яких друкованих, фото-, аудіо- та відеоматеріалах, інтерв'ю зі ЗМІ, а також для надсилання інформації на адреси, вказані Учасником при реєстрації, повідомлень (в т. ч. рекламного характеру) тощо, без будь-яких обмежень за територією, часом та способом використання, і таке використання жодним чином не відшкодовуватиметься Організатором та/або будь-якою третьою особою. Усі відео- та фотоматеріали, зроблені за участю Учасників, створені під час проведення Проєкту та/чи у зв’язку з Проєктом, є власністю Організатора і використовуються без будь-якого відшкодування, при цьому винагорода за це входить у вартість отриманої Винагороди (без додаткових виплат). При цьому всі виключні майнові авторські та суміжні права на використання об’єктів інтелектуального права, створених за участю Учасників, включаючи, але не обмежуючись: права на відтворення (в тому числі тиражування), на поширення, на імпорт, на публічний показ, на публічне виконання (сповіщення), на передачу в ефір, на повідомлення загалу по кабелю, на переклад, на переробку, є власністю Організатора. Учасники автоматично дають згоду на використання, відчуження та будь-яку подальшу передачу таких майнових прав на об’єкти права інтелектуальної власності, що створені за їхньою участю, з моменту їх участі у Проєкті та/або створення таких об’єктів.

8.10. Учасник, що здобув право на отримання Винагороди, не може передавати своє право отримати таку Винагороду третім особам, у спадщину чи за договором дарування третім особам.

8.11. Правила Проєкту можуть бути змінені Організатором, про що буде повідомлено у спосіб, вказаний у п. 2.2. цих Правил.

8.12. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Правил, будь-яких спірних питань та/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймає Організатор. При цьому рішення Організатора оскарженню не підлягає.